به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سید عبدالحمید انگجی، مدیرکل امور دانش آموختگان در این خصوص گفت: علت ارائه این تسهیلات این است که به علت شیوع  ویروس کرونا، تامین شرط حداقل مدت اقامت حضوری در کشور محل تحصیل که یکی از شرایط ارزشیابی مدارک خارج از کشور است با مشکل مواجه شده است به صورتی که دانشجویان بالاجبار برای مدتی از حضور در محل تحصیل محروم می شوند.

او افزود: برای مساعدت این دسته از دانشجویان، حداقل مدت زمان حضور برای مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی تا دکترا)  بر اساس جدول پیوست کاهش می یابد.

انگجی تاکید کرد: این تخفیف فقط مربوط به دوره بیماری کرونا بوده و به تشخیص اداره کل امور دانش آموختگان ( و خارج از اختیار دانشجو بودن) قابل اعمال است.

او افزود:  این حداکثر مساعدت قابل اجرا بوده و در صورت کاهش بیشتر حضور، مدرک غیر حضوری محسوب شده و قابل ارزشیابی  نخواهد بود.

هرچند همچنان تأکید بر این است که تحصیلات ، منطبق با ضوابط و مقررات عمومی مندرج در وب‌گاه اداره کل دانش آموختگان به نشانی  grad.saorg.ir بصورت حضوری ‌باشد.

دوره تحصیلی

طول دوره تحصیلی

حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری

حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات نیمه حضوری

حداقل مدت اقامت دانشجویی با توجه به شیوع ویروس کرونا

(از بهمن ماه 98)

کاردانی

24 ماه

16 ماه

ـــــــ

10 ماه

کارشناسی سه ساله

36ماه

23 ماه

ـــــــ

14 ماه

کارشناسی چهارساله

48 ماه

30 ماه

ـــــــ

18 ماه

کارشناسی ارشد یکساله

12ماه

9 ماه

ـــــــ

6 ماه

کارشناسی ارشد دوساله

24ماه

12ماه

ـــــــ

9 ماه

کارشناسی ارشد پنج ساله

60 ماه

36ماه

ـــــــ

24 ماه

دکتری

36 الی 48 ماه

24ماه

14ماه

12ماه

لازم به ذکر است حداکثر کاهش مدت زمان اقامت دانشجویی برای تحصیلات حضوری پس از بررسی و تشخیص اداره کل دانش آموختگان در مقطع دکتری 12 ماه، کارشناسی ارشد پنج ساله 12 ماه، کارشناسی ارشد دوساله 3 ماه، کارشناسی ارشد یک ساله 3 ماه، کارشناسی ارشد چهارساله 12 ماه، کارشناسی سه ساله 9 ماه و کاردانی 6 ماه می باشد. در غیراینصورت طبق ضوابط (ماده 4 بندهای 2 و 3 و  نیز توضیح بند 14 ماده 1 آیین نامه) دوره مجازی تلقی گردیده و مدارک صادره غیرقابل ارزشیابی نیست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: