به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: یکی از بارش های سالیانه «بارش شهابی ثوری» است که در دو گروه «ثوری جنوبی» و «ثوری شمالی» از آن یاد می شود. کانون این بارش که بر اساس نام آن در صورت فلکی «ثور» (گاو) قرار دارد با فاصله یک هفته از یکدیگر رخ می دهد که اولی بارش ثوری جنوبی است و دیگری بارش ثوری شمالی نامیده می شود و تفاوت این دو تنها در موقعیت قرارگیری کانون بارش است.

او ادامه داد: کانون بارش ثوری جنوبی با فاصله بیشتر از خوشه پروین قرار دارد، اما کانون بارش ثوری شمالی در کنار خوشه پروین است. در بارش شهابی ثوری به رغم اطلاق نام بارش شهابی به این رویداد، متوقع مشاهده شهاب های زیادی نیستیم و ۵ تا ۱۰ شهاب در ساعت در این بارش مشاهده می شود.

عتیقی خاطر نشان کرد: یکی از ویژگی های این بارش آذرگوی های شاخص آن است که رصدگران را به یاد بارش شهابی «پرساووشی» در میانه فصل تابستان می اندازد. بازه زمانی مشاهده شهاب های این بارش از اواخر مهر آغاز و در طول آبان ماه ادامه دارد و اوایل آذر این دوره به پایان می رسد. عامل بارش شهابی ثوری دنباله دار مشهور NK است و البته عامل دومی نیز که به این بارش نسبت داده می شود، سیارک ۲۰۰۴TG۱۰ است.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: بارش شهابی ثوری جنوبی ساعت ۹:۳۰ دقیقه بامداد فردا پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۹ به اوج می رسد، اما با توجه به وضعیت نور روز برای مشاهده شهاب های این بارش نیمه شب تا قبل از روشنی آسمان در بامداد پنجشنبه ۱۵ آبان، توصیه می شود.

عتیقی افزود: بارش شهابی ثوری شمالی ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۲۲ آبان به اوج خواهد رسید که برای رصد این بارش نیز بازه زمانی نیمه شب تا صبح پنجشنبه ۲۲ آبان توصیه می شود. بارش شهابی ثوری جنوبی که بامداد فردا به اوج خواهد رسید متاسفانه با نور ماه همراه شده و حتی دور از آلودگی نوری و هوای شهر نیز متوقع مشاهده شهاب های زیادی نیستیم، اما در بارش ثوری شمالی با توجه به اینکه ماه در وضعیت هلال بامدادی قرار دارد به مراتب آسمان تاریک تری به دور از شهرها برای مشاهده شهاب های ثوری شمالی در بامداد پنجشنبه ۲۲ آبان وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: