به گزارش برنا؛ سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، گفت: با دریافت گزارش مردمی و رصدهای اطلاعاتی مبنی بر اینکه یکی از قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارد مقداری مواد مخدر از استان های شرقی کشور خریداری و به شهر تهران منتقل کند، بررسی موضوع در اختیار ماموران پایگاه نهم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران قرار گرفت.

این مقام انتظامی بیان کرد: در ادامه تحقیقات انجام شده مشخص شد، متهم با همکاری همسرش تحت پوشش مسافرت خانوادگی با استفاده یک دستگاه خودروی سواری محموله مواد مخدر را تهیه و پس از گذشتن از استان هرمزگان به شهر تهران منتقل خواهد کرد. 

سرهنگ حسنوند گفت: با تکمیل رصد های اطلاعات و تحقیقات پلیسی، نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و دستور دستگیری و جلب متهمان اخذ شد و تیمی از ماموران پایگاه نهم به شهرستان " رودان" از توابع استان هرمزگان اعزام شدند.

او افزود: با همکاری مشترک پلیس شهرستان رودان محورهای مواصلاتی به شهرستان رودان کنترل و خودروی متهمان شناسایی و ماموران اعزامی موفق شدند در عملیاتی مشترک خودروی سواری متهمان را متوقف و این زوج قاچاقچی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، افزود: در بازرسی از خودرو متهمان 19 بطری آب معدنی حاوی تریاک در مجموع به وزن 20 کیلو کشف شد.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: متهمان به مقر پلیس منتقل و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: