به گزارش گروه برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 23 آبان ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
کاربر رایانه- رشته گرافیک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری افترافکت- پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
ارتباط موثر - رشته خدمات - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم و زندگی با محوریت
پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم و زندگی با محوریت
پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم وزندگی بامحوریت
پایه ششم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر - طراحی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
فرهنگ و هنر - تصویر سازی ( انواع خط ) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
فرهنگ و هنر - تصویر سازی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

مهارت های تربیتی - مهارت های تفکر

متوسطه دوم :

ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷
زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰
تاریخ معاصر ایران - پایه ۱۱ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

شبکه قران ومعارف اسلامی.
......صبح.......
ساعت ۸
اصول و عقاید یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
دین و زندگی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

........عصر...........
ساعت۱۵
اصول و عقاید دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰
اصول و عقاید سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: