به گزارش برنا؛ سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف برنج و روغن و گوشت و شکر احتکار شده به ارزش تقریبی 400 میلیارد ریال از انبارهای جنوب تهران خبر داد.

ایشان در ادامه بیان داشت: از صبح دیروز کارگروه بازرسی از انبارها و سردخانه های شهرستان ری متشکل از فرمانده و تیم عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی پایتخت در معیت معاون محترم دادستان، اتاق اصناف و نماینده فرمانداری شهرستان شهرری طی بازدید از چندین انبار ، مقدار 639 تن شکر و 1392 تن برنج ، 103929 کیلوگرم گوشت و 5022 لیتر روغن خوراکی احتکار شده را کشف و توقیف نمودند.

خبرنگار: رضا پورحسین

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: