به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی 4شنبه 28 آبان ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

اسکلت سازی/ پودمان دو - رشته ساختمان - پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

صورت های مالی بخش اول - رشته حسابداری - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

معرفی اتصالات چوبی - پایه ۱۲ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

رنگ کاری و رویه کوبی -پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات فارسی - درس ۷ علم زندگانی جلسه اول پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات فارسی - درس ۷ آداب نیکان جلسه اول پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات فارسی - درس ۷ آداب زندگانی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: