به گزارش برنا؛ اولین جلسه از دوره آموزشی تربیت مدرسان کشوری "بسته تحولی خوانا" با حضور رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

حکیم زاده در ابتدای این نشست گفت: طرح تحولی خوانا، مهارت های اساسی مقطع ابتدایی را هدف گرفته و به مهم ترین رسالت های آموزشی می پردازد.

او افزود: از زمان حضور محسن حاجی میرزایی در وزارت آموزش و پرورش از معاونت ها برای تحقق سند بنیادین برنامه خواستند. بی شک تغییرات در حوزه آموزش باید به شکلی اعمال شود که در رفتار و فعالیت های دانش آموزان محسوس باشد در غیر این صورت صحبت کردن درباره سند فقط در حد تئوری باقی می ماند.

حکیم زاده تصریح کرد: با همکاران در آموزش و پرورش در زمینه طرح خوانا صحبت شده است و ماموریت در مقطع ابتدایی مورد توجه است. در این دوره ارتقای خواندن، نوشتن، صحبت کردن و مهارت گوش دادن در دستورکار است. در راستای این ماموریت مهم باید به چالش های موجود توجه کرد.

به گفته او بر اساس بررسی های انجام شده در تراز آزمون ها نشان می‌دهد مهارت خواندن دانش آموزان اندک است و باید در این زمینه مهارت دانش آموزان افزایش پیدا کند.

حکیم زاده تصریح کرد: با توجه به ماموریت اصلی در برنامه ابتدایی نیازمند برنامه دقیق هستم که به سمت ماموریت اصلی دوره ابتدایی و آموزش خواندن، نوشتن، مهار زندگی و ... پیش برویم. اگر از ما سوال شود که چرا بچه ها به مدرسه می روند باید گفت که در کنار خواندن و نوشتن یادگیری اداب زندگی جزو آموخته های دانش آموزان در مدارس است.

او با بیان اینکه دانش آموزان خواندن و نوشتن را می آموزند، ادامه داد: از دانش آموزان می خواهیم احساسات خود را مطرح و نگاه نقادانه داشته و به بیان نظرات و احساسات خود بپردازند. نوشتن فقط رو نویسی نیست.

حکیم زاده با بیان اینکه در روخوانی مطالب درسی مشکل داریم افزود: به دنبال مهارت و درک خواندن هستیم. دانش آموزان باید با استفاده از کلمات مناسب به بیان احساسات و عقیده خود بپردازند.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: یادگیری مهارت شنیدن، خوب صحبت کردن را به دنبال دارد اما مهارت شنیدن در نظام آموزشی مغفول مانده است. در حالی که بسیاری از خشونت ها به دلیل خوب نشنیدن است. ما عادت نکرده ام خوب بشنویم و به دور از پرخاشگری به تعامل بپردازیم.

 به گفته او در دانشگاه های ما دانشجویان در آموزها فعال هستند اما در مشارکت ها غیر فعال هستند و فرصت سوزی ها را به دنبال داشته است.

حکیم زاده با بیان اینکه فقط در نظام آموزشی تنها برخی از دانش آموزان توانایی خوب صحبت کردن دارند، ادامه داد: بسیاری از دانش آموزان از این مهارت برخوردار نیست. در این دوره در پی تلفیق این مهارت ها و آداب زندگی هستیم. به دبستان، ادبستان گفته می شود. باید بیاموزیم با دیگران گفت و گو، تعامل و ... داشته باشیم در این ارتباط هم  به مسئولیت ها توجه کرد وبه تعامل بپردازیم. در این طرح ادب در تمامی ابعاد مورد توجه قرار می گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سه مهارت ادب، مسئولیت پذیری و جرات وزری از اهمیت بالای برخوردار است. اگر بتوان در دوران دبستان به دانش آموزان آداب ، جرات ورز در کنار یادگیری مهارت های شنیدن، خواندن و ... را آموزش داد بسیاری ازمقوله های سند تحول محقق می شود.

به گفته او در مرحله اول در قبل از شیوع کرونا قرار بود در 10درصد مدارس برنامه تحولی خوانا انجام شود. اما با شیوع کرونا تعداد مدارس در این طرح کاهش یافته است. امید است در 5 درصد مدارس بتوان این طرح را به شکل مناسب اجرایی کرد.

حکیم زاده گفت: در مراحل اجرا مدرسان کشور و معلمان تحت یادگیری قرار گرفته و بسته های آموزشی خوانا در اختیار آنان قرار می گیرد و اجرای پیش آموز را خواهیم داشت و از اول دی ماه به شکل کلی در مدارس مشخص این طرح مورد اجرا قرار می گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: برای آماده سازی مدارس کشوری از بسته های برخط  استفاده می شود و انتظار می رود که این افراد به عنوان راهبران طرح خوانا، هدایت و نظارت کار از ابتدا تا مراحل پایانی این طرح را برعهده داشته باشند. در درجه اول یادگیری فعال و به آموزش های معکوس بر سر کلاس بپردازند.

او گفت: این افراد نظارت و راهبری اجرای طرح، مشارکت دربسته های طرح خوانا، انعکاس چالش های این طرح و ارتباط با خانواده ها را برعهده دارند هر کلاس 70 عضو دارند و برنامه ها مشخص شده است. یادگیری مهارت زندگی نیزی دنبال می شود.

معاون وزیر تاکید کرد: نظام آموزشی ما به تلفیق مهارت ها توجه نکرده است و به شکل محتوایی مورد توجه قرار گرفته است. باید بتوان مهارت ها را به شکل تلفیقی مورد توجه  قرار داد.

//انتهای پیام: 5

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: