به گزارش برنا؛ ساعت 07:43 صبح امروز زمین لرزه ای به قدرت بزرگی 4.4 مرز استانهای هرمزگان و فارس  - حوالی اشکنان در عمق 16 کیلومتری زمین را لرزاند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: