به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 7 آذر ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی -پایه پودمان یک - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰

کاربرد کورل - رشته گرافیک رایانه - پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

تولید و توسعه صفحات وب PHP

- رشته تولید و توسعه صفحات وب - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و زندگی با محوریت

پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و زندگی با محوریت

پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی وزندگی بامحوریت

پایه ششم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

فرهنگ و هنر -طراحی از میوه ها پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

فرهنگ و هنر - تصویر سازی( انواع خط) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

فرهنگ و هنر - تصویر سازی( جلسه دوم ) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

آموزش مجازی - درس پژوهی

متوسطه دوم :

ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷

زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰

تاریخ معاصر - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: