به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی 3شنبه 25 آذر ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

نرم افزار کورل - پایه۱۰ - رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰

دانش فنی پایه - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

افترافکت -پایه ۱۲ - رشته تصویر سازی -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

ریاضی ۱- پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها - -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

لباس شب و عروس - پایه ۱۰ -رشته پوشاک -شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی - فصل ۶سفر آب روی زمین پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی - فصل۶ تنظیم هورمونی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی - فصل۵ نیرو پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

رشد حرفه ای معلمان- جلسات قبل و بعد نظارت

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

زیست شناسی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

زیست شناسی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

فیزیک یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

فیزیک سه - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

......صبح......

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن چهارم دبستان

........عصر...........

ساعت۱۵

دین و زندگی ۲ بخش معارف پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: