به گزارش برنا؛ سعید نمکی، وزیر بهداشت در آیین گرامیداشت روز پرستار گفت: آن چه که سبب شد که بیماران کووید 19 پشت درب هیچ بیمارستانی نمانند و هیچ بیماری ناراضی نباشد، نتیجه همت و غیرت کادر درمان بوده است.

او افزود: حتی آن دسته از مردمی که عزیزان خود را به علت این بیماری از دست داده اند اما باز هم از خدمات رسانی به بیماران از سوی پرستاران راضی بودند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: این پرستاران بودند که زندگی خود را به این کار گره زدند. امروز به علت مقام والای پرستاران به بعد مالی نپرداخته اما امسال 20 هزار پرستار استخدام خواهد شد تا بار و فشار از روی شانه های پرستاران کم شود و امید است تا بتوانیم پاسخی به مطالبات مادی آن ها نیز بزودی داشته شود و پاداش مناسب به آن ها اختصاص داده شود.

//انتهای پیام:5

خبرنگار: رضا پورحسین

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: