به گزارش برنا؛ سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل ناجا در جریان طرح اقتدار پلیس پایتخت گفت: پای عربده کشان را خرد خواهیم کرد. اجازه نخواهیم داد تا امنیت مردم بر هم بخورد. مردم از ما انتظار دارند و طبق قانون با مخلین امنیت مردم برخورد خواهیم کرد.

او افزود: باید قانون را محکم تر کرد. ما مجری قانون هستیم و این افراد را تحویل قانون خواهیم داد و قانون باید دستی را که امنیت مردم را برهم می زند قطع کند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: افرادی که راه خطا را رفته اند توبه کرده و برگردند و در کنار خانواده خود در آرامش زندگی کنند زیرا در غیر این صورت با برخورد قاطع ما مواجه خواهند شد. برای ما هیچ تفاوتی ندارد و با هرکسی که امنیت مردم را از 42 سال پیش تاکنون امنیت مردم را برهم زده اند به شدت با آن ها برخورد کرد. برخورد ما مقطعی نیست و ادامه دار خواهد بود.

سردار سرتیپ رضایی ادامه داد: نیروی انتظامی از مردم و انقلاب و برای مردم است و به صورت انقلابی با برهم زنندگان آرامش مردم برخورد می کند. رعایت حقوق شهروندی خط قرمز نیروی انتظامی است. هر شخصی بخواهد حقوق شهروندی را رعایت نکند خط قرمز نیروی انتظامی را رد کرده است. ما در صحنه حاضر خواهیم بود و افرادی که قمه و قداره به دست می گیرند را ما این ابزار را از دست آن ها خواهیم انداخت. مردم آرامش می خواهند و  ما در این راستا اقدام خواهیم کرد.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: ظرف کمتر از دو روز این تعداد اراذل و اوباش در تهران دستگیر شد. این نشان می دهد که قانون باید جدی تر برخورد کند. باید برای دیگران عبرت شود. معنی ندارد که جوان 20 ساله گرفتار فضای مجازی و جرائم آن شود. نیروی انتظامی مماشات ندارد و محافظه کار نیست. ما قدرت داریم و اختیار قانونی داریم و دستگاه قضایی نیز کاملا با ما هماهنگ است تا با این افراد برخورد کنیم.

جانشین فرمانده کل ناجا ادامه داد: این علف های هرز باید از جامعه کنده شده و دور انداخته شوند. این راهبرد نیروی انتظامی است. ما ناراحت هستیم که این افراد دستگیر می شوند و اقدام به جرم می کنند. این ناراحتی اما مانع انجام وظیفه ما نمی شود. امروز نیروی انتظامی خود را در جبهه مقاومت در برابر اراذل و اوباش و تامین امنیت مردم می بیند. ما فدایی مردم هستیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

او افزود: نیروهای ما آموزش دیده و توجیه شده در تمامی صحنه ها حضور دارند. اجازه نمی دهیم این اراذل و اوباش با بر هم زدن امنیت جامعه به مزدوران بیگانه بدل شوند. ما هم در حوزه حقیقی هدف گذاری کرده ایم و هم به پلیس فتا ابلاغ کرده ایم تا در این عرصه برخورد کنند. قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش عملکرد بسیار خوبی داشته است و سبب شده است تا در برخی استان ها اراذل و اوباش به دنبال سوراخ موش بگردند و جرات عرض اندام نکنند.

سردار سرتیپ رضایی در پایان گفت: این افراد یا از جرم دور شده اند و یا سابقه دار بوده و به دنبال مخفی شدن هستند که این نشان می دهد طرح به خوبی اجرا شده است. در برخی از قوانین نیاز است مجازات‌ها تشدید شوند و در این راستا با نمایندگان مجلس صحبت شده است. در حال حاضر قانون فعلی را محکم تر اجرا خواهیم کرد و دستگاه قضایی با توجه به سابقه این افراد مجازات های سنگین تر صادر خواهد کرد تا دیگر این افراد مرتکب جرم نشوند.

//انتهای پیام:5

خبرنگار: رضا پورحسین

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: