به گزارش برنا؛ مهدی رضایی، درخصوص آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیکی در کشور گفت: هم اکنون نسخه الکترونیک در کلیه استانهای کشور مستقر گردیده است. در این طرح پزشکان اقدام به نسخه نویسی الکترونیک می نمایند و ارائه خدمات تجویز شده در داروخانه و مراکز پاراکلینیک با ارائه یک کد رهگیری امکان پذیر است .

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت افزود: در مواردی که پزشک اقدام به تجویز در برگه های دفترچه داروخانه، آزمایشگاه و تصویربرداری در زمان ارائه خدمت و با استفاده از فرآیند ثبت نسخه کاغذی اقدام به ثبت الکترونیک نسخه می نماید؛ در این فرایند کلیه قوانین رسیدگی در نسخه الکترونیک به صورت برخط کنترل می گردد و امکان محاسبه پرداخت از جیب بیمار وجود خواهد داشت.

اوتصریح کرد: بررسی مراکز فعال در طرح نسخه الکترونیک براساس آمار مراکز طرف قراداد دارای صورتحساب الکترونیک در آبان ماه و نیز مراکز جدید با ثبت حداقل یک نسخه الکترونیک در آذر ماه نشان می دهد، بیش از ۸۰ درصد مطب ها، داروخانه ها، تصویربرداری ها و آزمایشگاهها در بخش غیر از دولتی دانشگاهی شامل خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی، از مراکز فعال در طرح نسخه الکترونیک هستند .

او گفت: نسخه الکترونیک و حذف دفترچه های کاغذی تا شهریور ۱۴۰۰ استقرار پیدا می کند.

رضایی با اشاره به اینکه علاوه بر این سایر مراکز سرپایی اعم از درمانگاه ، فیزیوتراپی، بخش سرپایی بیمارستان و در بیشتر استانها طرح نسخه الکترونیک را پیاده سازی کردند اظهار داشت: استقرار نسخه الکترونیک در بخش دولتی و حذف دفترچه های کاغذی در دستور کار قرار دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: