به گزارش برنا؛  محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران در صفحه اینستاگرامش نوشت: من احساس نگرانی می کنم و سه پرونده را اینجا  مطرح می کنم که شهرداری در پیگیری این سه پرونده تعلل دارد. یکی پرونده املاک نجومی است، که با کمال تاسف در دوره فعلی شورا 10 روز این پرونده منع تعقیب خورده است و بازرسی کل کشور با اینکه بعد 22روز اعتراض کرده و دادگاه هم به واسطه فوت وقت گفته پرونده قابل رسیدگی نیست و این باعث تاسف است.

قرار شد شکایتی روی پرونده رسا تجارت گذاشته شود.

از دی ماه سال گذشته این قرار گذاشته شود اما نتیجه ای را مشاهده نمی کنیم در تلفیق بودجه 93 هم حراست و بازرسی شهرداری باید 23 مورد را بررسی می کردند اما هنوز نتیجه ای را شاهد نیستیم اما متاسفانه می بینیم در بخش اقتصادی تغییراتی صورت می گیرد که همین مختصر افراد موثر را هم تغییر می دهند.

آقای حناچی! این روند، روند صحیحی نیست. اخیرا که وارد این بحث شدید، متوجه حساسیت افکار عمومی شدید. سه سال و نیم از دوره شورا گذشت اما متأسفانه با این پرونده ها برخورد نمی شود و من انتظار حمایت از افراد سالم و صادقی را دارم که در این پرونده ها فعالیت می کنند اما روند برعکس این است که افرادی که پیگیری می کنند حذف می شوند و کسانی که پیگیری نمی کنند، ارتقا پیدا می کنند.

میرلوحی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: