به گزارش برنا؛ مجید فراهانی در توئیتر شخصی خود نوشت؛

"١-نامگذاری خیابان شجریان اردیبهشت جاری مسیر قانونی خود را کاملا طی کرده است.

 ۲- نیمی از نامگذاری های شورای پنجم به نام شهدا بوده و دوقطبی سازی کاذب شهدا-شجریان را جفا به شهیدان مظلوم می دانم.

 ٣- خیابان شجریان در منطقه ۲ و شهید فخری زاده جنب وزارت دفاع هر دو تثبیت شده خواهند ماند."

IMG_20201223_211156_530

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: