به گزارش برنا؛ محمد حسن زدا، کارشناس سازمان تامین اجتماعی درباره انتقال سوابق بیمه‌ای از دیگر صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: اگر فردی در صندوق‌های دیگر مانند نیرو‌های مسلح، صندوق کشوری و... سابقه بیمه پردازی دارد می‌توانند سابقه بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی منتقل کند.

کارشناس سازمان تامین اجتماعی گفت: افرادی که می‌خواهند سابقه بیمه خود را منتقل کنند باید درخواست خود را ارائه دهند و هزینه این انتقال سابقه بر هر نفر متفاوت است و به میزان حقوق و دستمزد هر فرد و میزان سال‌هایی که می‌خواهد سابقه را منتقل کند.

او افزود: اما هنگامی که می‌خواهند به سازمان تامین اجتماعی منتقل کنند شرط بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی این است که ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی در این سازمان داشته باشند تا بتوانند بازنشسته شوند. به علاوه میزان سابقه آن‌ها در یک صندوق دیگر می‌شود بعد از آن می‌توانند بازنشسته شوند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: