به گزارش برنا؛ شلغم به طور مکرر در آشپزی ایرانی مورد استفاده قرار می گیرد و گفته می شود به عنوان خلط آور برای بیماری های تنفسی عمل می کند و می تواند در درمان سرماخوردگی بسیار موثر باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: