به گزارش برنا؛ محققان بیمارستان مونت سینای آمریکا دریافتند عادات غذایی در اوایل زندگی ممکن است با خس خس سینه و ابتلاء به بیماری آسم در آینده مرتبط باشد.

در این مطالعه، ۴۳۸۸ کودک ۲ تا ۱۷ ساله از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ تحت نظر بودند و عادات رژیم غذایی والدین و فرزندان شأن مورد نظرسنجی قرار گرفت.

محققان از داده‌های نظرسنجی برای ارزیابی ارتباط بین AGE رژیم غذایی و فراوانی مصرف گوشت و علائم تنفسی استفاده کردند. آنها دریافتند که مصرف بیشتر AGE به طور قابل توجهی با افزایش احتمال خس خس سینه همراه است.

محققان معتقدند ترکیبات التهاب زا موسوم به AGE (advanced glycation end-products)، نمونه‌ای از فاکتورهای پرخطر رژیمی در اوایل زندگی هستند که در پیشگیری از بیماری‌های التهابی مجاری تنفسی نقش دارند.

«جینگ جن وانگ»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «ما دریافتیم که مصرف بیشتر AGE های رژیم غذایی که عمدتاً ناشی از مصرف گوشت‌های غیردریایی است، با افزایش خطر خس خس سینه در کودکان در ارتباط است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «تحقیق در مورد شناسایی عوامل رژیم غذایی که بر علائم تنفسی در کودکان تأثیر می‌گذارد مهم است، زیرا این خطرات به طور بالقوه قابل تغییر هستند.»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: