به گزارش برنا؛ آزمون‌های میان دوره پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی  روز گذشته پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۹ به طور همزمان و به شیوه الکترونیک در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

پیش از این قرار بود آزمون پیش کارورزی (میان دوره) و آزمون های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی روز پنجشنبه ۶ آذر ۹۹ برگزار شود که به دلیل محدودیت های کرونایی لغو شد.

این آزمون ها به منظور ارزیابی دانش و آموزش، دانشجویان گروه علوم پزشکی در طول تحصیل برگزار می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: