به گزارش برنا؛ در روز هفتم دی ماه ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی و پایگاه های یازده گانه پلیس امنیت پایتخت در قالب تیم های نظارتی با همکاری اداره بهداشت و سازمان صمت در سطح شهر تهران در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و سلامت عمومی مردم و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و با توجه به محدودیت های اعمال شده، از واحد های صنفی نقاط مختلف پایتخت بازدید کردند.

گفتنی است، در این طرح، پلیس از 3هزار و 40 واحد صنفی بازدید شد و 49متصدی متخلف واحدهای صنفی اخطار کتبی دریافت کردند.

همچنین، با هماهنگی های قضائی، 13واحد صنفی که هیچ توجهی به پروتکل های بهداشتی نداشته وسلامت جامعه را به خطر انداخته بودند، پلمب شدند.

به 3  هزار و 687 مراجعه کننده به واحد های صنفی که بدون ماسک در این واحد ها نیز حضور داشتند، تذکر لسانی استفاده از ماسک داده شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: