به گزارش برنا؛ مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان دویست و شصتمین جلسه علنی شورای شهر طی تذکری که تقدیم هیات رئیسه شد، نوشت: خاموشی معابر تهران، چهره شب شهرمان را به هم ریخته و شهر را برای حیات و زیست شبانه به خصوص برای پیاده ها نامناسب نموده است.

او افزود: متاسفانه مدتی است روشنایی معابر و خیابان های اصلی، کوچه ها، مسیرهای پیاده و حتی بزرگراههای اصلی شهر به شدت کاهش پیدا کرده است.

فراهانی تاکید کرد:  عدم تامین روشنائی معابر شهری زمینه ساز حوادث ترافیکی، فراهم شدن بستر مناسب برای بزهکاری و بدل ساختن معابر امن شهر به فضای بی دفاع شهری و کاهش احساس امنیت شهروندان عزیز است، امری که نه فقط چهره شهر را سیاه و تاریک می کند بلکه بر تصویر و تصور شهروندان وگردشگران از شهرمان تهران نیز اثر خواهد گذاشت.

 رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 11 «قانون سازمان برق ایران» (مصوب 1346 ) و «آئین نامه نحوه تامین و تعیین هزینه روشنایی معابر و جابجائی تاسیسات آب و برق»( مصوب 1364 هیئت وزیران) «هزینه روشنائی معابر توسط شرکت های برق منطقه ای راساً از محل عوارض مقرر بر مصرف برق تامین و برداشت می شود.»

او ادامه داد:  وظیفه ای که عدم اجرای مناسب آن توسط شرکت برق تهران و خاموشی معابر شهر سبب شده تا برخی گمان کنند شهرداری تهران در انجام وظایف خود کوتاهی می کند، حال آنکه تامین روشنائی معابر و پرداخت هزینه های آن بر اساس نص صریح قانون برعهده وزارت نیرو و شرکت های برق منطقه ای است.  

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تاکید کرد: بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره «لزوم توجه به تامین روشنائی معابر تهران در شب» برای بار دوم به شرکت توزیع برق تهران  تذکر می دهم و انتظار دارم در همکاری با شهرداری بیش از پیش به مسئله تامین روشنائی معابر شهر و ارتقاء ایمنی و امنیت شهروندان عزیز از این طریق توجه کنند.

فراهانی افزود: متاسفانه یک سال پیش هم درباره این مهم به شرکت توزیع برق تهران تذکر دادم اما متاسفانه دوباره شاهد آن هستیم که شرکت برق در حالیکه هزینه روشنائی معابر را از محل عوارض بر مصرف برق مشترکان تهرانی دریافت می کند، این خدمت را از همشهریان عزیزمان دریغ کرده و با این اقدام زمینه بروز حوادث،سوانح و کاهش امنیت شهروندان در فضاهای شهری ایجاد می شود.

روشنایی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: