به گزارش برنا؛ علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ثبت جهانی این خط آهن طولانی، طول مسیر و شهرهای واقع در آن از یک موقعیت بسیار خوب برای جذب گردشگر برخوردار خواهند شد.

او افزود: جمع آوری مدارک و مستندات مربوط به این طرح میراثی بسیار دشوار بود به طوری که بزرگترین پرونده ارسالی به یونسکو را شامل می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: