به گزارش برنا؛  امروز در حاشیه مرحله نخست کارآزمایی انسانی که صبح امروز در ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد. در بین داوطلبا تزریق واکسن کرونا فرزند محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام تحت تزریق این واکسن قرار گرفت.

 

علی عسگری،  معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام نفر دوم آزمایش بالینی واکسن کرونای ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت.

عسگری

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: