به گزارش برنا؛ سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص روشنایی معابر بویژه ساعات شب گفت : در شب ها دید راننده به یک ششم کاهش پیدا می کند یعنی می بایست راننده 15 کیلومتر سرعت خود را نسبت به روز کاهش دهد تا در مواجه با خطرات بتواند عکس العمل مناسب و خوبی  را انجام دهد.

او افزود: در خصوص معابر شهری که هر لحظه امکان تردد عابر پیاده وجود دارد  بحث دیدن و دیده شدن برای ما بسیار مهم است و در تاریکی در شب ها و روشنایی معابر اهمیت بیشتری پیدا می کند .

سرهنگ موسوی پور تصریح کرد:  44درصد کل تصادف در شب ها روی می دهد البته 22 درصد از آنها از ساعت 17 تا 24 می باشد که این تصادفات در این ساعات اتفاق می افتد که در صد زیادی می باشد .

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ افزود: علت بیشتر وقوع این تصادفات بحث تاریکی و سرعت می باشد که بعد از جذب بار ترافیکی شامگاهی روی می دهند .

او گفت: 56 درصد از تصادفات ما در محورهای بزرگراهی اتفاق می افتد و 64 درصد تصادفات محور امام رضا (ع) که ورودی شرقی ما هست متاسفانه نقص روشنایی را داریم که از گردنه تنباکویی تا سه راه سیمان  می باشد که 64 درصد تصادفات در شب ها اتفاق می افتد .

سرهنگ موسوی پور در خصوص اهمیت روشنایی معابر هم گفت : اهمیت روشنایی با تمام توصیفات گفته شده برای ما زیاد است و باید معابر را روشن نگه داریم تا بتوانیم از بروز تصادفات خودداری نماییم و دیدن و دیده شدن بسیار مهم است تا بتوانیم تصادفات را کاهش دهیم .

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ افزود :  بحث  قطعی برق  بسیار مهم است و در محور امام رضا ( ع ) که 64 درصد تصادفات آن در شب ها روی می دهد بخاطر اهمیت روشنایی است و در بخش تصادفات جرحی  و فوتی که چند روز قبل روی داد این مساله خود رانشان داد  و این موضوع را مطرح کرد که روشنایی معابر  می تواند تصادفات را کاهش دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: