به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 14 دی ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

معماری داخلی -رشته نقشه کشی ساختمان - پایه ۱۰ - -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩

طراحی و ساخت کابینت - پایه ۱۰- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

آشنایی با بناهای تاریخی -پایه ۱۰ - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

نقاشی رنگ روغن - پایه ۱۲- رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

چاپ لینولئوم-پایه۱۱ - رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳

علوم تجربی و تفکر

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ریاضی- شمارنده اول

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ریاضی- ضرب عدد در بردار

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ریاضی -حل نمونه سوال

پایه نهم پ

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

پرورشی -برنامه ریزی درسی در ایام امتحانات

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

فیزیک ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

شیمی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

فیزیک ۱- پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

ریاضی ۱ -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس دین و زندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما.

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

عربی و زبان قران ۳ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: