به گزارش برنا؛ نظریه‌ها و البته پژوهش‌های متعددی درباره علل این عدم هماهنگی بین ادراک دما وجود دارد، برخی معتقدند بخشی از علت پایین بودن دمای بدن زنان به عادت ماهیانه و تغییرات هورمونی بدن زنان در ین دوران مرتبط است، اگر چه این دو موضوع علمی هستند، اما به عنوان تنها دلیل تفاوت احساس سرما و گرما در بدن زنان و مردان در نظر گرفته نمی‌شوند.

یکی از فرضیه‌های بیشتر مورد توجه این است که برخی از اندام‌های داخلی بدن زنان سردتر هستند، افزون بر این، متابولیسم بدن زنان و مردان با یکدیگر تفاوت‌هایی جدی دارد که باعث می‌شود ادراک آنان از دما نیز متفاوت باشد. سرعت متابولیسم بدن زنان پایین‌تر است و این به این معنی است که بدن آن‌ها با پردازش غذا یا نوشیدنی به راحتی گرم نمی‌شود. اما در نهایت جالب است بدانید نمی‌توان یک حکم کلی در این باره صادر کرد و برخی عولمل مانند ورزش منظم، نوع تغذیه و مواردی مشابه در ادراک دما موثرند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: