به گزارش برنا؛ صادق مفرد، مسئول سازندگی بسیج دانشجویی با حفظ سمت و از 3 سال گذشته، در راستای کمک به جریان سازی حرکت های جهادی با راه اندازی اطلس جهادی، جشنواره جهادی و سند نوسازی حرکت های جهادی، خدمات ارزنده ای را به بسیج سازندگی کشور انجام داده است.

 با توجه به واگذاری ماموریت های گسترده به بسیج سازندگی کشور در تخصصی کردن گروه های جهادی، پایگاه محوری خدمات رسانی، حضور موثر اقشار در راه اندازی گروه های  جهادی و خدمات اثر بخش دیگر، نیاز به حضور مدیر مستقل در مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی احساس شده است.

در این راستا، علی ایل بیگی با سوابق ارزنده ای چون مسئولیت در بسیج سازندگی سپاه محمد رشول الله (ص) تهران بزرگ، فرمانده ناحیه شهید مطهری، جانشین ناحیه امام خمینی (ره)، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده امام صادق (ع) بابل و فرمانده حوزه بسیج دانشجویی دانشکده شهید رجایی، و تجارب دیگری در خدمت رسانی به گروه های جهادی و مردم عزیز در سیل، زلزله و کمک مومنانه که با رویکرد محله محوری و تخصصی نمودن گروه های جهادی بوده است، به سمت مسئول مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی در سازمان بسیج سازندگی کشور منصوب گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: