به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 15 دی ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ 

متره - پایه ۱۲ - رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰
انتقال پنس ها -رشته طراحی ودوخت - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
شناخت مواد و مصالح-پایه ۱۱- رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
نقاشی رنگ روغن - پایه ۱۲ - رشته چهره سازی- شاخه کاردانش 

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
تصویر سازی- پایه ۱۲ - رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه ای 

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر  
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی  
پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی  
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش  
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی  
پایه پنجم 

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی  
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی - دوره دروس و آمادگی برای امتحان 
پایه هفتم -

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی- دوره دروس و آمادگی برای امتحان 
پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی-درس دوازدهم 
پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
آموزش معلمان -طراحی و کاربرد سنجش های پاسخ گزین 

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۲-پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها. 
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت و بهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما. 
......صبح....... 
ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی  
سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن دوم دبستان.
........عصر..........
ساعت۱۵
دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری 
ساعت۱۵:۳۰ 
اموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: