به گزارش برنا؛ ماهر بلوری، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان روز دوشنبه در نشست هیات اندیشه ورز زنان استان افزود: در این راستا تلاش شد ضمن شناسایی ظرفیت های موجود و همکاری با تشکل ها و صاحبنظران در حوزه های دینی، حقوقی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و کارآفرینی را در دستور کار قرار دادیم.

او اضافه کرد: امور خانواده تلاش دارد تا با طرح مختلف مسائل اجتماعی و برای رفع چالش ها گام هایی را در راستای تقویت خانواده و ارتقای و جایگاه زنان در عرصه های مختلف بردارد.

این مسئول ادامه داد: هر چند برخی مسائل اجتماعی بصورت ملی هستند، اما با توجه به ویژه گی های هر منطقه روند محلی به خود گرفته و دامنه آن روز به روز بیشتر و پیچیده تر شده و در این میان مدیریت مسائل نیازمند دید عمیق و همه جانبه است.

او اظهار گفت: برگزاری جلسات اندیشه ورز به همین منظور و با حضور صاحبنظران امر تشکیل شده تا توان راهبرد نگاری، آینده نگری و نگرش عملیاتی به مسائل کودکان و زنان در مناطق شهری روستایی مورد توجه قرار گیرد.

بلوری افزود: از طرفی تعامل با مراکز دانشگاهی نیز در پیشبرد امور آموزشی و پژوهشی و یافته های علمی می تواند در راهبرد، سیاست ها و برنامه ها در اولویت قرار بگیرد تا بتوان در یک فضای همدلی و مسوولیت پذیری تحلیلی واقعی و علمی از ابعاد مختلف مسائل اجتماعی در استان داشته باشیم.

او اضافه کرد: از ابتدای تشکیل این هیات اندیشه ورز پنج موضوع در اولویت استان با هدف صیانت از خانواده از  ابعاد مختلف و با طرح عوامل تاثیر گذار به تفکیک شهر و روستا مورد بررسی قرار گرفته و در این میان اساتید و صاحبنظران امر نیز راهکارها و طرح های کاربردی بسیار خوبی را در این خصوص ارائه کرده اند.

بلوری افزود: بر این اساس برای پنج مساله طلاق، خشونت، بیکاری، اعتیاد همسران و کاهش فرزند آوری با ۲۸ عامل تاثیرگذار و تاثیر پذیر در اولویت و ۳۵ راهکار اجرایی برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ارائه شده است که در صورت نیاز موارد و پیشنهادات دیگر نیز لحاظ خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: تحلیل ها نشان می دهد در عوامل تاثیر گذار تمامی پنج عامل مساله یاد شده اقتصاد و امور معیشتی وزن بیشتری داشته و در ارائه راهکارها نیز حوزه آموزش و مشاوره بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: