به گزارش برنا؛ در جریان بررسی لایحه سند جامع رفاه اجتماعی شهرداری تهران محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گزارش این کمیسیون را قرائت کرد.

حق شناس گفت: ما در دو نوبت یک بار در سال 98 و بار دیگر امسال این لایحه را در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مطرح کردیم. همچنین پیگیری هایی با معاونت برنامه ریزی و معاونت اجتماعی درباره این لایحه انجام شده است و به ما قول داده شده بود که لایحه برای ما ارسال شود اما ما همچنان درگیر بدقولی های شهرداری در این بخش هستیم. این موضوع هم همچنان در دستور کار است.

او ادامه داد: در سال 98 در نامه ای به آقای هاشمی نظر کمیسیون درباره این لایحه اعلام شد. بر اساس گزارش کمیته تخصصی لایحه مذکور طی چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفت و نقطه نظرات اصلاحی با تایید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به شهرداری تهران ارسال شد. متاسفانه در زمان مقرر هیچ گونه پاسخی مبنی بر اعمال اصلاحات مورد نظر در کمیسیون دریافت نشد. علاوه بر لایحه مذکور بر اساس ماده 104 مصوبه برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهیه شده بود که با انقضای مدت زمان اجرای برنامه پنج ساله دوم نظر کمیسیون رد لایحه مذکور بود.

حق شناس افزود: دوستان آن زمان در شورا اعلام کردند که فرصتی به شهرداری داده شود که لایحه دوباره به کمیسیون ارجاع شد از آن تاریخ یک سال و دوماه می گذرد وهنوز کار به نتیجه نرسیده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با قرائت نظر کمیسیون درباره رد این لایحه گفت: لایحه سند جامع رفاه بارها بررسی و به دلیل ایرادات جدی و متعدد با توافق معاونت اجتماعی و فرهنگی مقرر شد لایحه توسط توسط شهرداری تهران مسترد و نسخه اصلاح شده با رعایت نکات مورد نظر کمیسیون اجتماعی مجددا به شورا ارسال شود. با این حال از آنجا که تا به حال شهرداری تهران نسبت به بازپس‌گیری لایحه اقدام نکرده است این کمیسیون همچنان بر رد لایحه مذکور نظر دارد.

در ادامه جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به این که ما تابع شورا هستیم گفت: اگر اصلاحات ما نظر شورا را تامین نمی کند به نظر اعلامی اعضا تمکین می کنیم.

سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه بررسی این لایحه گفت: در سال 96 آقای نجفی شهردار وقت تقاضای استرداد لایحه را داشته است و پس از آن لایحه دیگری به شورا ارائه نشده است. بنابراین علاوه بر رد کمیسیون تخصصی، شهردار وقت هم تقاضای استرداد کرده و شهرداران بعدی نیز لایحه جدیدی را به شورا ارائه نکرده‌اند. بنابراین بحث درباره آن محل اشکال است.

در ادامه و پس از شنیدن صحبت های نماینده شهرداری، نظر کمیسیون فرهنگی اجتماعی مبنی بر رد لایحه "سند جامع رفاه اجتماعی" به رای گذاشته شد و اعضای شورای شهر با 16 رای با آن موافقت کردند.

در ادامه جلسه پیشنهادی از سوی 5 عضو شورای شهر بهاره آروین، زهرا صدراعظم نوری، میلانی، خداکرمی و میرلوحی مبنی بر این که در موراد رای گیری مجازی عدم رای به صورت مشخص به عنوان مخالف یا ممتنع مشخص شود، مطرح شد.

حجت نظری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: محتوا هیچ دستوری بدون بررسی فوریت آن نمی‌تواند به رای گذاشته شود. این پیشنهاد طرح دو فوریتی است که ابتدا باید فوریت آن به رای گذاشته شود که 7 امضا و رای دوم سوم حضار را نیاز دارد.

با این تذکر نظری، شهربانو امانی و محمد سالاری به امضا کنندگان این پیشنهاد اضافه شدند.

در ادامه بهاره آروین درباره این پیشنهاد گفت: زمانی که ما رای گیری مجازی را پذیرفتیم آن را به رای نگذاشتیم و استناد ما به اجازه هیات دولت بود. در حالی که آیین نامه صراحتا اعلام کرده است که جلسات باید در محل شورای شهر برگزار شود و با این تفسیر دوستان آن زمان نیز پیشنهاد رای گیری مجازی هم باید به رای گذاشته می شد.

سید حسن رسولی در ادامه با بیان این که به دو دلیل شکلی و محتوایی با این پیشنهاد مخالف است گفت: دلیل شکلی این است که شورای شهری تهران یکی از 1200  شورای شهر کشور است و بنابراین به عنوان یکی از شوراها فاقد صلاحیت تصویب آیین نامه قابلیت تعمیم به همه شورای شهر کشور است و باید از مجاری قانونی یعنی شورای عالی استان ها و یا هیات دولت اقدام کند.

رسولی ادامه داد: برگزاری جلسات مجازی به استناد مصوبه هیات وزیران و ستاد مقابله با کرونا است یعنی همان مرجعی که آیین نامه اجرایی برگزاری جلسات شورای شهر را تدوین کرده است.

او افزود: من به لحاظ محتوایی با نظر خانم آروین موافق هستم که اعلام رای مخالف یا ممتنع در فضای مجازی به عنوان رویه و نه آیین نامه انجام شود.

محسن هاشمی در پایان درباره سرانجام این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد در هیات رییسه مطرح شده و در صورت لزوم بار دیگر در صحن مطرح خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: