به گزارش برنا؛ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در راستای"  اجرای طرح جشنواره تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشیابی سراسر کشور"  ذیل برنامه شماره 5 از زیرنظام  پژوهش و ارزشیابی برنامه ابلاغی،  دستورالعمل  طرح مذکور را برای اجرا به استان ها ابلاغ کرد.

بر این اساس؛ اطلاع رسانی به موقع، اجرای مطلوب فعالیت در سال تحصیلی جاری و نظارت بر برنامه ریزی،  ارسال آثار و ارائه گزارش از مواردی است که در این بخشنامه بر آن تاکید شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: