به گزارش برنا؛ ناهید خداکرمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکری خطاب به شهردار تهران در دویست و شصت و سومین جلسه شورای شهر گفت: تنوع هنرها و صنایع دستی ایجاب می‌کند که یک مکان وسیع در اختیار شهرداری به این امر اختصاص داده شود تا ضمن بهره‌برداری از فضاهای  بلااستفاده نظیر شهر آفتاب، شرایط برای کلیه علاقمندان به ضصنایع دستی و غرفه‌داران رشته‌های مختلف بدون محدودیت فضا یا پارکینگ فراهم باشد.

او افزود: لذا به شهرداری در مورد انتقال بدون مطالعه جمعه بازار پروانه به باغ هنر تذکر داده می‌شود تا هرچه سریع‌تر، نسبت به ایجاد جمعه بازار صنایع دستی در شهر آفتاب یا مکان دیگری اقدام و باغ هنر تپه‌های عباس‌آباد،‌ تنها به عرضه هنرهای ظریف دستی هنرمندان آماتور و دانشجویان هنر اختصاص یابد تا مفهوم هنر تجلی یابد. بازار صنایع دستی  به فروش صنایع دستی در سطح وسیع و در قالب رویداد تهران 1400، طراحی و اجرایی شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: