به گزارش برنا؛جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 22 دی ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

حسابداری صنعتی - پایه ۱۲ - رشته حسابداری -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰

دانش فنی پایه -رشته الکترونیک - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

حسابداری تکمیلی -پایه ۱۱- رشته حسابداری -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

الگو سازی یقه - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

ایده پردازی اقوام - پایه ۱۲ - رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعات اجتماعی - دوره دروس و آمادگی برای امتحان

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعات اجتماعی- دوره دروس و آمادگی برای امتحان

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعات اجتماعی-دوره دروس و آمادگی برای امتحان

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

آموزش معلمان -سنجش کار پوشه ای ( کاغذی و دیجیتالی )

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

ریاضی دو -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۰:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۰:۴۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس سلامت و بهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما. 

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی

سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن دوم دبستان.

........عصر..........

ساعت۱۵

دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

اموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: