به گزارش برنا؛ وزیر آموزش و پرورش در جریان این نشست گفت: کتاب نقش رفیعی در تمدن انسانی دارد. جایگاه کتاب بی نظیر است. انسان ها از طریق مشاهده، دیدن و .. غنی می شوند و شخصیت آنها پرداخته می شود. کتاب امتداد هر سه است.

او افزود: کتاب مجال اندیشیدن و انتخاب می دهد. او با ذهن مخاطب خود مانوس است و این ظرفیت در هیچ یک از رسانه ها  وجود ندارد.

حاجی میرزایی تاکید کرد: هیجان ها در کتاب مدیریت می شود. این در حالی است که در رسانه های دیگر هیجان ها افسار گسیخته است. تمدن با کتاب قوت می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: عرصه جولان کتاب گسترده است. کتاب می تواند انسان را صیقل داده  و هم می تواند تاثیر معکوس داشته باشد.

حاجی میرزایی تصریح کرد: انسان باید فرصت خلاقیت پیدا کرده و پرسشگر و پژوهش گر باشد و باید برای زیستن شرافت مند و موثر آماده شود. در چنین رویکردی کتاب درصدد انباشته کردن اطلاعات است. باید به این اهداف تعلیم و تربیت توجه شود.

او گفت: کتاب باید انسانی در راستای سند تحول بنیادین تولید کند. باید در راستای ماموریت های تربیتی به این مقوله توجه کرد. مقوله تربیت تفکیک پذیر و تجزیه پذیر نیست. تمامی این مقوله رسیده به هدف انسانی است که بتواند بر روی پای خود ایستاده و از حقوق خود دفاع کند. ساختن انسانی مدافع ارزش های خود است. ساختن انسانی که در برابر تغییرات دنیای کنونی ایستادگی می کند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: افرادی برای ساختن این سرزمین نقش آفرینی می کنند. در میان موهبت هایی که خداوند به انسان داده در پایه ها و درجات مختلف افرادی در نقش های مختلف تاثیر گذار با اطمینان می گویم هیچ تاثیری عمیق تر و پایدار تر از نوشتن و قلم نیست.

//انتهای پیام: 5

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: