به گزارش برنا؛ سرهنگ "علی ولی پور گودرزی" بیان داشت:  روز گذشته خبری مبنی بر اینکه مالک مغازه ای در حوالی میدان صنعت، اخیرا مقدار فراوانی کالاهای قاچاق تهیه و در داخل انبار مجتمع تجاری تخلیه کرده است،  بررسی موضوع در دستور کار تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی تهران قرار گرفت.

وی عنوان کرد: با شناسایی هویت  مالک مغازه  و نشانی دقیق مجتمع تجاری،  تیمی از کارآگاهان به نشانی اعلامی اعزام  و مشخص شد،  خبر صحت داشته و تهیه و دپو کالای قاچاق تایید شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ابراز داشت: نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم و بازرسی از داخل انبار اخذ شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازدید از داخل انبار 356 هزار جفت کفش قاچاق فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف و متهم به قاچاق بودن کالاهای کشف شده معترف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را 12 میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: متهم به مرجع قضائی معرفی و  کلیه اموال کشف شده به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران تحویل شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: