به گزارش برنا؛محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران درنشست مطالبات مدنی در مقابله با آلودگی هوا که از سوی کمیته محی زیست شورا و با حضور تشکل های مردمیفعال در این حوزه برگزار شد با تاکید براینکه بخش تقنینی حاکمیت و سازمان های مردم نهاد باید مکمل هم عمل کنندتا تقسیم کار و هم افزایی شکل بگیرد ادامه داد: متاسفانه چنین اتفاقی میان شورا به عنوان دستگاه نظارتی و تقنینی شهری با تشکل های مردمی به صورت منسجم بنا به دلایلی رخ نداده است. 

رییس شورای شهر تهران افزود: هدف حاکمیت این است که برای مردم توسعه یافتگی بیاورند متاسفانه به دلیل مسایلمختلف که هر دوره به وجود آمده است زمینه فراهم نشد که در جهت توسعه یافتگی قدم برداریم. دوران سازندگی واصلاحات و بعد ها چالش تحریم ها موجب شد توسعه ما در همه زمینه ها با مشکل مواجه شود. و‌این در بروزمشکلات محیط زیستی که امروز با آن دست به گریبان هستیم اثر گذار بوده است، چراکه شاخصه های توسعه یافتگیهمین رعایت مسایل محیط زیستی است.

او افزود: باید پیگیری کنیم که چرا بودجه های معمولی که در حمل و نقل عمومی تصویب می شود پرداخت نمیشود. حمل و نقل عمومی مانند کالای اساسی است و برای پیشبرد برنامه ها در این زمینه دولت مردان نگاه ویژه تریداشته باشند. 

اما در مواقعی که باید به وظیفه خود عمل نمی کنند .نمونه بارز آن قانون هدفمندی یارانه ها بود باید ده درصد ازبودجه تامین شده از این ردیف را به حمل و نقل عمونی اختصاص می دادند به عبارتی دیگر سالانه رقمی حدود ۴،۵هزار میلیارد تومان‌ در این بخش و سطح کلان شهرها سرمایه گذاری می شد که متاسفانه با گذشت ۱۳،۱۴ سال ازتصویب آن قانون تا کنون حتی یک ریال داده نشده است. این باید توسط سازمان های مردم نهاد مطالبه و پیگیریشود و حتی شکایت شود چرا که یک قانون کلی در کشور است.الان کلان شهر ها حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولتطلبکارند.

محسن هاشمی در ادامه سخنانش به مدیریت مصرف سوخت و تخصیص سالیانه ۴ هزار میلیارد تومان که از این محلبرای توسعه حمل و‌نقل و سایر بخش های عمومی شهری و روستایی هزینه می شد اشاره کرد و افزود: مصوباتی ازاین دست بسیار داریم که با پیگیری مدیریت شهری هیات دولت به تصویب رسانده و قانونی هستند ولی اجرا نشدهاند.از جمله مصوبه دولت برای تامین ۱۹ هزار اتوبوس درون شهری است که می بایست با استفاده از تضمین وزارت نفت از محل صرفه جویی سوخت و‌برای توسعه و تجهیز حمل و نقل عمومی هزینه و تهیه می شد که چنین نشدهاست. این مصوبه بیش از سه سال است که اجرا نشده است.مصوبه دیگری هم داریم که دولت باید دوهزار واگن متروبرای کلان شهر ها خریداری می کرد که در چارچوب دولت اجرایی نشده است. متاسفانه در هر دوره در برخی وزارتخانه های دولتی با ناهماهنگی هایی که به وجود می آید اجرای این مصوبات عملیاتی نمی شود . نمونه بارز آن ایناست که بر اساس قانون حمل و نقل عمومی کشور قرار بود از ۲۰ میلیون سفری که در تهران انجان شود، ۱۵ میلیونسفر با حمل و نقل عمومی صورت گیرد که چنین نشده است و بخش خصوصی هم در جابجایی مسافر نقش ایفا میکند طبیعی است که آلودگی هوا بیشتر می شود. نمونه بارز هم وقتی در تعطیلات خودروها نیستند آلودگی هوامشاهده نشد.

وی ادامه داد: در حمل و نقل عمومی نباید اتوبوس دیزلی وارد کنیم اما اخیرا شهرداری قراردادی با ایران خودرو برایساخت ۲۰۰ اتوبوس دیزلی بسته است. چراکه در شرایط تحریم فقط توان تامین تجهیزات دیزلی را داریم. این در حالیاست که طبق قانون نباید اتوبوس دیزلی در شهر باشد.ما باید ۹ هزار اتوبوس باطری دار برقی در شهر استفاده کنیم.اما امروزه اتوبوس برقی نسبت به تراموا به صرفه تر است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با یادآوری استفاده از اتوبوس که در دوران سازندگی زمان آقای کرباسچی و بهدست آیت الله هاشمی رفسنحاتی افتتاح شد گفت: اما بعد از آن دوران مجدد به استفاده از اتوبوس دیزلی روی آوردند.

محسن هاشمی تاکید کرد: اگر بخواهیم وضعیت آلودگی هوا را درست کنیم راهی نداریم جز اینکه ۴۵۰ کیلومتر متروبا احتساب شهر های اقماری و ۲۵۶ ایستگاه مترو داشته باشیم. ۶ هزار واگن در تهران فعالیت کنند و ۹ هزار اتوبوسبرقی داشته باشیم که اگر این امکانات فراهم شود می توانیم برای خودروها محدودیت بگذاریم و مردم را سوق دهیم بهحمل و نقل عمومی.

او  با بیان اینکه امروزه موضوع مهاجر پذیری شهر تهران بسیار مهم است خاطر نشان کرد:با رشد جمعیت، ۴۳شهر در اطراف تهران ایجاد شده است. وقتی می گوییم نیروگاه منتظر قائم، شهر های اطراف را  آلوده می کند طبیعی است با وزیدن باد این آلودگی به تهران هم می آید .لذا تردد از شهر های اقماری به تهران باید با روش های برقی وانرژی پاک انجام شود. برای این منظور باید سرمایه گذاری کلان کنیم. بودجه های تصویبی وجود دارد ولی دولت هااین بودجه ها را پرداخت نمی کنند. در هزار مصارف دیگر این بودجه ها خرج می شود اما در حمل و نقل عمومی نه. 

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: لذا ما در شورای شهر و شما به عنوان سمن ها باید پیگیر مطالبات مصوب شده از مجموعه اداره کشور باشیم . یک جایی آقای رییسی باید اعمال نظر کنند.

او ادامه داد: چرا اولین جایی که بخواهند کسری بودجه را جبران کنند از محل بودجه محیط زیست باشد. لذا باید باهم موارد  را بررسی کنیم و هر کس وظایف خود را به دوش گیرد. اگر قرار است مصرف انرژی کم شود باید ساختمانهای استفاده از انرژی خورشیدی در دستور کار قرار گیرد.

رییس شورای شهر تهران در ادامه این نشست کمیسیون محیط زیست را از کمیسیون های برتر شورا نام برد و‌گفت: این کمیته و عملکردش یکی از نقاط مثبت ما در شورا بوده است. 

انتظار داریم که کمیسیون عمران شورا هم پیگیر تامین وسایل حمل ونقل عمومی باشد چراکه می بایست حداقل هزارواگن اضافه شود ولی تنها صد واگن آن هم از خرید قبل وارد سیستم شده است و همچنین باید ۴ هزار اتوبوس واردمی شد ولی تنها ۲۵۰ عدد وارد کردیم آن هم دیزلی.

لذا می توان گفت شورا در حوزه پیگیری خوب عمل کرده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: