به گزارش برنا؛ اعظم کریمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزى و توسعه اجتماعى در اختتامیه دوره دانش افزایى گفت: دانش افزایی مشاوران و روانشناسان متناسب با آسیب‌های نوظهور و تغییرات اجتماعی امری ضروری است.

او افزود: دوره‌های  آموزشی مجازی با اساتید بنام و با هدف فراهم کردن عدالت آموزشى براى مشاوران سراسر کشور در ایام کرونا برگزار می‌شود.

کریمی تصریح کرد: حمایت از مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده و توسعه کمی و کیفی آن همراه با اعتبار بخشی به مراکز از سیاست‌های اصلی وزارت ورزش و جوانان است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: