به گزارش برنا؛ علیرضا وارثی، مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: افراد تحت پوشش را افراد چهار تا ۳۹ سال تشکیل می دهند ولی بیشتر این افراد در سنین هفت، ۱۱ و ۱۲ سال قرار دارند.

او با اشاره به اینکه عمده مشکل این افراد هزینه های درمان و توانبخشی طولانی مدت آنهاست،گفت: یک مرکز آموزشی و توانبخشی روزانه اوتیسم در استان و در شهر قزوین با ظرفیت ۵۰ نفر فعال بوده و خدمات مختلفی را به این طیف ارایه می کند.

این مسئول با اشاره به مشکلات موجود برای خدمات رسانی هر چه بهتر به این افراد، افزود: از آنجایی که در کل استان یک مرکز و آن هم در شهر قزوین دایر است، دوری راه و مسافت برای افرادی که از شهرستان های اطراف مجبور به حضور در مرکز هستند باعث ایجاد مشکلاتی در زمینه تداوم و اثربخشی آموزش ها شده است.

وارثی اضافه کرد: هزینه های هنگفت آموزش شامل گفتاردرمانی، کار درمانی ذهنی، مهارت آموزی به صورت طولانی مدت منجر به تحمیل هزینه های اقتصادی سنگین بر خانواد ها می شود که این موضوع روند درمان این طیف را با مشکل رو به رو کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه خانواده ها نیاز به حمایت های روحی و روانی بسیار زیادی به لحاظ تاثیر نامطلوب این اختلال بر کل خانواده دارند، اظهار داشت: سازمان بهزیستی علاوه بر پرداخت کمک هزینه یارانه افراد مراجعه کننده به مرکز توسط بهزیستی به میزان سرانه ۸۰۰ هزار تومان، سایر خدمات توانبخشی شامل خدمات درمانی و حمایتی را در صورت نیاز خانواده و وجود اعتبارات لازم ارایه می کند.

او همچنین گفت: همچنین طرح غربالگری اوتیسم همزمان با اجرای کشوری در استان قزوین و ازطریق هماهنگی با مرکز آموزشی اوتیسم اجرا می شود

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: