به گزارش برنا؛ عیسی کلانتری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر به خطر افتادن حیات تالاب ها به دلیل عدم توجه به سیاست های پایدار و مصرف بیش از حد آب و از سوی دیگر،  تغییر اقلیم،  گفت: توجهی که در دولت دوازدهم و بخشی در دولت یازدهم با وجود تحریم ها به تالاب ها شد در دوران ۵۰ ساله کنوانسیون رامسر بی نظیر بود.  

کلانتری با اشاره به تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حراست از تالاب ها در دولت تدبیر و  امید،  اظهار کرد: تالاب ها در جهان و به ویژه در ایران در شرایط مناسبی نیستند.  باتوجه به اینکه در ایران نیز در سه دهه گذشته سیاست های توسعه پایدار مورد توجه نبوده ، بهره برداری بیش از حد از منابع آب ، محیط زیست و تالاب ها را با خطر جدی مواجه کرده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: