به گزارش برنا؛ محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری درباره یک‌فوریت طرح «الزام شهرداری به ارائه برنامه عملیاتی احداث پارکینگ عمومی در شهر تهران و پارکینگ‌های زیرسطحی با رویکرد مشارکتی»، گفت: این طرح مشترک دو کمیسیون شهرسازی و برنامه‌وبودجه است.

او ادامه داد: نگرانی برای پیدا کردن جای پارک در خیابان‌های تهران یکی از چالش‌های شهروندان است. در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی خودرو در سطح شهر وجود دارد و بسیاری از کوچه‎های فرعی هم تبدیل به توقفگاه شده‎اند.

او با بیان اینکه امروز پارکینگ سازی توجیه اقتصادی دارد و اعداد و ارقام قابل‌توجهی برای خرید فروش آن مطرح می‌شود، گفت: اکنون هم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای پارکینگ سازی انگیزه اقتصادی دارند و هم شهرداری مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مغفول مانده ازجمله فضاهای زیرسطحی را دارد که می‌تواند آن‌ها را بالفعل کند. کشورهای توسعه‌یافته از فضاهای زیرسطحی برای تأمین سرانه‌های خدماتی و پارکینگ استفاده می‌کنند.

سالاری با اشاره به این طرح، افزود: این طرح شهرداری را مجاز می‌کند، مبتنی بر سازوکارهای قیدشده در طرح که بر مبنای کار کارشناسی تهیه‌شده است، زمینه را برای نهضت پارکینگ سازی در پایتخت فراهم کند و این رویکرد و الگو می‌تواند به سایر شهرهای کشور تعمیم پیدا کند و به‌عنوان یکی از پارادایم‌های شیفت‌های حوزه شهرسازی و معماری در این دوره محسوب شود. اجرای این طرح هیچ بار مالی برای شهرداری ندارد بلکه ارزش‌افزوده و درآمد نیز دارد، هرچند هدف اصلی ما از ارائه این طرح ساماندهی وضعیت نابسامان پارک خودرو در کوچه‌ها و خیابان‌ها  با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از فضاهای زیرسطحی شهر است.

حجت نظری در بررسی این طرح گفت: یک مصوبه با این شرایط در سال 83 به تصویب رسیده که محتوای آن شبیه طرح کنونی است. آیا مصوبه پیشین شورا با این طرح نقض خواهد شد و اینکه چرا بر مصوبه قبلی اصلاحیه نداشته باشیم؟

محمد علیخانی نیز در مخالفت با این طرح، اظهارکرد: کمیسیون شهرسازی هنوز به پرسش‎های کمیسیون عمران و حمل‌ونقل پاسخ نداده است از این رو با طرح مذکور مخالف هستیم.

سید محمود میر لوحی ضمن موافقت با این طرح، گفت: ۲۰درصد شهر را معابر تشکیل می‌دهند. تهران ۶ میلیون اتومبیل دارد و اطراف آن‌هم بسته است، لذا این طرح بسیار مفید است.

احمد مسجد جامعی در پرسشی مطرح کرد: باوجود مصوبه مشابه قدیمی‌تر چرا باید یک مصوبه جدید ارائه کنیم؟ بهتر است مصوبه مشابه قبلی را اصلاح و نقصایص آن را برطرف کنیم‌.

سالاری در پاسخ به سوالات مطرح شده، اظهار کرد: مصوبه قبلی نظر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را جلب نکرد اما مصوبه جدید ابعاد بزرگ‌تری دارد.

در نهایت یک‌فوریت این طرح با ۱۲ موافق به تصویب رسید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: