به گزارش برنا؛ علی توکلی در توضیح این خبر گفت: مالکین این ساختمان علی رغم برگزاری جلسات متعدد با شهرداری ، حاضر به توافق نشدند در نهایت نیز پس از سال ها، شهرداری این منطقه با اعمال ماده 9 قانون نحوه تملک و اخذ دستور قضایی از دادسرای ناحیه 37 تهران اقدام به تخریب و تملک ملک کرد.

او ضمن تشکر از محمد حسن زاده سرپرست دادسرای ناحیه 37 تهران در صدور دستور قضایی و مشارکت کلانتری 152 خانی آباد نو، راهور، اداره های آب، برق و گاز ، اورژانس و آتش نشانی در اجرای این طرح خاطرنشان کرد:  شهرداری این منطقه اقدام به پرداخت بهای کامل ملک مشتمل بر دو طبقه تجاری و مسکونی طبق نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری با حضور کارشناس منتخب مالکین و تودیع بها در صندوق دادگستری کرده است.

به گفته شهردار منطقه رفع مشکلات ترافیکی در قالب تعریض معابر از اولویت های مهم شهرداری است که در این راستا تملک ملک در طرح تعریض به منظور آزادسازی معبر و بهسازی زیرساخت‌های شهری در دستور کار شهرداری منطقه قرار دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: