"علی ربیعی" سخنگوی دولت به همراه " وحید قبادی دانا" رییس بهزیستی کشور و " امین شاهرخی " مدیر کل بهزیستی استان تهران از مرکز کارآفرینی جمعیت طلوع بی نشان ها ( سرای حافظ ) بازدید کردند .

لینک کوتاه خبر