به گزارش برنا؛ هفتمین جشنواره پژوهشی جایزه تهران با حضور محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، محمد رضا جوادی یگانه معاون اجتماعی شهرداری تهران ، شهرداران مناطق 6 و 11 و جمعی از مسئولان شهرداری تهران و نیز تهران پژوهان برگزار شد.

محسن هاشمی در این نشست گفت: تهران، یکی از کلانشهرها و ابرشهرهای جهان است که جمعیت روز آن بیش از ده میلیون نفر است، گستره فیزیکی تهران در حدود 700 کیلومتر مربع و سابقه تاریخی آن بیش از دو قرن است، اما بیش از این ما چه داریم که درباره تهران بگوییم؟

او ادامه داد: پژوهش درباره تهران، تاکنون عمدتا حول آثار تاریخی و ساختمانهای قدیمیش انجام شده است، یعنی ما در تهران پژوهی بدنبال تهران گذشته رفته ایم و کمتر درباره تهران حال و تهران آینده تامل کرده ایم.

هاشمی اظهار داشت: همین عدم شناخت از وضعیت تهران امروز وتهران آینده، موجب شده است تا برخی از مسئولان نسبت به حل مشکلات تهران احساس ناتوانی کنند و بخواهند با پاک کردن صورت مساله، پایتخت را جابجا کنند، در حالیکه مسایل تهران مسایل بیش از ده میلیون انسان است و نمی توان با یک تصمیم کاغذی از کنار مشکلات این تعداد از شهروندان بسادگی عبور کرد.

محسن هاشمی ادامه داد: یکی از پیامدهای دیگر نپرداختن به تهران، انسانی و متمرکز شدن روی تهران آجری، دیده نشدن نقاط قوت و سرمایه های اصلی شهر، یعنی شهروندان است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تهران شبیه بسیاری از کلانشهرهای جهان، محصول مهاجرت است، مهاجرت انسانها از اقوام و ادیان ومذاهب و سلایق مختلف، تهران امروز عصاره ای از ایران است و می توان در جای جای تهران قومیتهای مختلف ایران را مشاهده کرد که دارای کلونی ها و خرده اجتماعات شهری هستند و پیوندهای نسبتا مستحکم زبانی، فرهنگی و قومی را حفظ کرده اند.

هاشمی اضافه کرد: تهران دارای ظرفیتهای بالای علمی، فرهنگی و هنری است که در هیاهوی مسایل روزمره صدای آنها شنیده نمی شود و یکی از ماموریتهای تهران پژوهشی می تواند این باشد که تهران انسانی و نه تهران آجری را مورد کنکاش ومطالعه قرار دهد.

او افزود: در شهر انسان محور، شهروندان مهمترین موضوع و هستند و باید ابعاد مختلف و نیازها و نقاط قوت و آسیب هایشان مورد توجه ومطالعه قرار گیرد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: طی دهه های گذشته زیرساختهای فراوانی در تهران ایجاد شده است، از بزرگراه تا فضای سبز و در برخی شاخص ها نظیر ساخت بزرگراه، از برنامه نیز بیشتر احداث شده است، اما آیا نیازهای انسانی و غیرخودرویی و غیر بتنی شهروندان به همین میزان مورد توجه قرار گرفته است.

هاشمی افزود: به نظر می رسد تصور ما از تهران، بسیار شبیه همان ضرب المثل معروف مولوی، یعنی فیل در تاریکی است، هر شخص ومسئولی براساس ذهنیت و دسترسی خود تصویری برساخته از تهران را در ذهن دارد وبراساس همان تصویر ناقص و شاید نادرست، تصمیمات مهم و تاثیرگذار گرفته می شود.

او خاطر نشان ساخت: شاید مناسب باشد که تهران پژوهان ابعاد انسانی و زنده تهران را نیز در کنار مسایل فیزیکی و گذشته این شهر مورد توجه قرار دهند تا نسبت به تهران امروز و تهران آینده بتوانیم تصویر دقیقتری بدست آوریم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: