به گزارش برنا؛ وضعیت معلمان در مدارس غیردولتی نیازمند بررسی دارد. این در حالی است که در سنوات گذشته وضعیت استخدامی و بیمه برخی از فعالان در این زمینه با مشکلات بوده است. سعید صالح، مدیر کل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت بیمه و جذب کارکنان در مدارس غیر دولتی  به خبرنگار برنا گفت: بر اساس ماده 25 قانون کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه‌ای مدارس مرکز غیردولتی از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار هستند.

او افزود: کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه‌ای هم نسبت به ساعت انجام کار مشمول حمایت‌های مقرر در این ماده قرار می‌گیرند.

مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: ماده 26 قانون هم تعیین حقوق و مزایای کارکنان رسمی و غیررسمی غیرموظف در این مراکز را به موجب قانون کار و ضوابط آن قرار داده است.

صالح ادامه داد: بنابراین فرآیندهای موجود در قانون برای کارکنان در مدارس غیردولتی تابع ضوابط قانون کار است، موسس و معلم بر اساس قانون باید اقدام به عقد قرارداد کرده و وضعیت پرداختی‌های بیمه آنها هم مشمول ضوابط می شود.

او گفت: در تبصره یک ماده 25 قانون اجازه داده شد که بخشی از بیمه  اعتبارات صندوق حمایت از مدارس غیردولتی پرداخت شود که سازمان پیگیر است در این باره در قانون سنواتی بودجه اعتباری را برای آن لحاظ کند.

مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: معلمان مدارس غیردولتی می‌توانند در آزمون استخدامی ماده 28 دانشگاه فرهنگیان شرکت کنند. در حال حاضر قانون مجزایی برای استخدام معلمان شاغل در مدارس غیردولتی وجود ندارد.

صالح درباره آخرین وضعیت جذب معلم در دانشگاه غیردولتی گفت: طرح‌هایی در مجلس در این باره مطرح شده اما هنوز به مرحله تصویب نرسیده است.

اوبا اشاره به ردیف بودجه برای جذب نیرو در مدارس غیردولتی برای سال آینده اظهار کرد: هم‌اکنون مجلس در حال بررسی بودجه است و در زمینه تخصیص بودجه اقدام نشده است.

//انتهای پیام: 3

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: