به گزارش برنا؛ اواخر پاییز بود که مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران عنوان کرد که در حال حاضر با ورود سازمان بازرسی کل کشور از ادامه فرایند ساخت و ساز در اطراف نیاوران ممانعت به عمل آمده است. پرهام جان فشان بر این باور بود که پیرو نامه نگاری های میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر این که بخشی از ساخت و سازهای اطراف کاخ نیاوران مطابق ضوابط و مقرراتی که برای حریم کاخ نیاوران مقرر شده، نیست بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله ورود کرد و این ساخت و سازها متوقف شده است.

سیدهادی احمدی روئینی، مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی در این خصوص به خبرنگار برنا گفت: ساخت و سازها در حریم کاخ نیاوران متوقف نشده است. وزارت میراث فرهنگی در خصوص این ساخت و سازها شکایت کرده است و سازمان بازرسی کل کشور نیز ورود کرده است.

او افزود: این یک تخلف محرز از سوی شهرداری تهران است و ساخت و سازها را با وجود تذکر ما متوقف نیز نکرده اند. 

این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی در پایان گفت: ما از طریق سیستم قضایی باز هم پیگیر این ساخت و سازها شده ایم تا شاید روند ساخت و ساز در حریم کاخ نیاوران متوقف شود. ما ابزاری جز شکایت نداریم. ساخت و سازها به هیچ وجه مورد تایید وزارت میراث فرهنگی نیست و همواره مخالفت خود را به شکل های مختلف اعلام کرده ایم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: