به گزارش برنا؛ کارشناسان توصیه هواشناسی کاربردی در وضعیت نارنجیهواشناسی کاربردی با توجه به مخاطرات احتمالی وضعیت نارنجی، توصیه ها و هشدارهایی دادند؛ از جمله:

۱. اطمینان از استحکام پوشش و تنظیم دمای گلخانه ها.

۲. اطمینان از باز بودن راه آب باغ ها.

۳.  مستقر نکردن کندوها و نیز چرا ندادن دام در ارتفاعات و مسیل ها.

۴. جلوگیری از نفوذ بارش و رواناب به داخل دامداری ها.

۵. کنترل ورودی و خروجی آب استخرهای آبزی پروری برای جلوگیری از ورود رواناب آلوده و یا مسدود شدن.

۶. اتراق نکردن در مجاورت رودخانه ها و مسیل ها.

۷. رعایت سرعت مطمئن و روشن نگه داشتن چراغ ها در مه.

۸. محافظت از مصالح ساختمانی و منع بتن ریزی تا پایان ناپایداری ها.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: