به گزارش برنا؛ متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر فرید نجفی

معاون محترم تحقیقات و فناوری

  نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد تبصره¬های 2 و 3 ماده 7 اساسنامه موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به بند 9 صورت‌جلسه هیات امناء موسسه مورخ 23/10/1399 بدینوسیله جنابعالی به‌عنوان "رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران" منصوب می¬گردید.

 از شما انتظار دارم تا با اتکال به خداوند متعال و هم‌فکری و تعامل سازنده با اساتید مجرب و جامعه علمی با جدیت تمام به وظایف تعیین شده موسسه در راستای پیشرفت کمی و کیفی تحقیقات و آموزش نیروی انسانی محقق، جهت حل مشکلات اساسی بخش سلامت و اشاعه فرهنگ تحقیق در حیطه علوم پزشکی بپردازید. در این خصوص ضروری است با شناسایی مشکلات اصلی کشور، زمینه را برای مشارکت نخبگان و فرهیختگان علمی فراهم نموده و حرکت علمی کشور را درحیطه علوم پزشکی بیش از پیش تسهیل نمائید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: