به گزارش برنا؛ تبریز، مشهد، سمنان، قم، سنندج، گرگان و ساری در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.شهرستانهای قرمز به ۴۶ و نارنجی به ۱۱۹افزایش یافت.

هم‌اکنون ۲۴۶ شهرستان در وضعیت زرد هستند و تنها ۳۷ شهرستان در وضعیت آبی باقی مانده‌اند.

تعداد مبتلایان در تمامی استانهای کشور بجز خوزستان با سرعت رو به افزایش است.

ماسک

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: