به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 14 فروردین به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی پایه -رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰

عناصر و جزییات - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

 

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی - رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵

برش و دوخت کت پسرانه - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

دوخت شلوار زنانه - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

علوم تجربی و تفکر

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

علوم تجربی و تفکر

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان

پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

زبان انگلیسی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

زبان انگلیسی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰

زبان انگلیسی

پایه نهم

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۵۰

هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰

تفکر و سواد رسانه ای -پایه ۱۰- مشترک تمام رشته ها

شبکه قران ومعارف سیما

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

علوم و معارف قرانی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن اول دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰

آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: