به گزارش برنا؛ موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در احکام بودجه ۱۴۰۰ درج شده، به عنوان یکی از موضوعات دارای اولویت در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفته است.

این یکی از تصمیمات بزرگ قانون بودجه سال جاری بوده که باید تا انجام نهایی و رسیدن به دست بازنشستگان به بهترین نحو صورت گیرد و در این باره، دیوان محاسبات تا کسب نتیجه به نفع بازنشستگان، موضوع را مورد پیگیری و نظارت جدی قرار خواهد داد.

دیوان محاسبات یکی از نهاد‌های وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایند‌های مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: